Vzdělávání

V níže uvedeném přehledu najdete stálou nabídku našich kurzů. Kurzy jsou aktualizovány v souladu s platnou legislativou a doplňovány zkušenostmi a příklady získanými praxí. Uvedené kurzy lze též upravit dle požadavku a individuálních potřeb zákazníka v případě zájmu o uzavřený kurz. 

 

Název kurzu Cílová skupina  
Spisová a archivní služba pro školy VP – školy a školská zařízení  
Spisový řád a spisový a skartační plán – tvorba a revize VP  
Spisová služba, archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních původců VP  
Podrobnosti výkonu spisové služby VP – listinná podoba  
Výkon spisové služby v elektronické podobě VP  
Správa dokumentů – základy SP  
Úschova, archivace a skartace dokumentů v praxi soukromoprávních původců SP  
Úschova, archivace a skartace dokumentů formou outsourcingu SP, VP  
Zakládáme komerční spisovnu SP, VP  

VP – veřejnoprávní původce

SP – soukromoprávní původce