Vzdělávání

Naše kurzy jsou určeny veřejnoprávním i soukromoprávním původcům (VP, SP). V níže uvedeném přehledu najdete stálou nabídku našich kurzů. Kurzy jsou aktualizovány v souladu s platnou legislativou a doplňovány zkušenostmi a příklady získanými praxí. Uvedené kurzy lze též upravit dle požadavku a individuálních potřeb zákazníka v případě zájmu o uzavřený kurz

Kurzy pro školy a školská zařízení (VP)

Spisová a archivní služba pro školy – výkon spisové služby ve školách a školských zařízeních 

Výkon spisové služby ve školách – přechod na elektronický systém spisové služby

Spisový řád a spisový a skartační plán ve školské praxi – tvorba a aktualizace

 

Kurzy pro soukromoprávní původce