Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky, organizační pokyny pro vzdělávací akce

Přihlášení na vzdělávací akci

Přihlášení na kurz je závazné. Zasláním přihlášky objednatel/účastník akceptuje nabídku A-Z Dokument a souhlasí s těmito obchodními a platebními podmínkami.

Jak se přihlásit

Přihlášení na Vámi zvolenou akci proveďte vyplněním formuláře na našich webových stránkách. Objednávkový formulář najdete po kliknutí na odkaz Přihlásit u jednotlivých kurzů.

V přihlášce je nutné uvést Vaši přesnou adresu a IČ, DIČ organizace, všechny další důležité údaje pro správné vystavení daňového dokladu, včetně počtu přihlašovaných osob, a rovněž Vaše kontaktní údaje. Všechny potřebné údaje jsou obsaženy v přihlašovacím formuláři.

O přijetí přihlášky (objednávky) Vám bude zasláno potvrzení včetně pokynů k platbě (do 24 h) na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Účastníci jsou řazeni dle pořadí doručených přihlášek. Účastníkům, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybranou akci nabídneme náhradní termín, případně zrušení přihlášky.

V případě on-line kurzů budou každému účastníkovi před jeho konáním zaslány na e-mail pokyny k přihlášení a materiály ke kurzu. On-line kurzy probíhají prostřednictvím Microsoft Teams.

Odesláním přihlášky objednatel souhlasí se zasíláním novinek a aktuálních vzdělávacích akcí (obchodní sdělení).

Uzávěrka doručených přihlášek je 14 dnů před konáním akce, u on-line kurzů 5 dnů před jeho konáním. Později je nutné přihlášení konzultovat telefonicky.

Ceny a úhrada účastnického poplatku, faktura – daňový doklad

Úhradu účastnického poplatku proveďte převodním příkazem nejpozději 14 dnů před termínem na náš účet č. 2600905697/2010 u Fio banky, a.s. – uveďte správný variabilní symbol.

Daňový doklad obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce, nejpozději v den konání akce.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby.

Ceny jsou platné dle ceníku platného v den zaslání přihlášky.

Účast, registrace účastníků a potvrzení o účasti

Prezence – registrace účastníků je vždy 30 minut před zahájením kurzu.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Opětovné vystavení potvrzení o účasti na žádost účastníka je zpoplatněno částkou 100,- Kč + poštovné (obyčejná nebo doporučená zásilka dle platného ceníku České pošty).

A-Z Dokument nenese žádnou zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům nebo účastníkům způsobené v době konání akce.

Dotazy

Účastníci kurzů mohou případné dotazy zaslat před konáním kurzu na info@azdokument.cz.

Pořizování záznamů

Fotografování, pořizování záznamů a jejich šíření je zakázáno!

Organizační změny

A-Z Dokument si vyhrazuje právo na změnu lektora, místa konání a změnu termínu. V případě  zrušení akce z organizačních důvodů budete z naší strany kontaktováni (bude Vám nabídnut náhradní termín, případně vrácen již uhrazený účastnický poplatek – v takovém případě si vyhrazujeme lhůtu 30 dnů na vrácení peněz).

A-Z Dokument nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách.

Zrušení účasti a storno poplatky

Zrušení účasti je možné pouze písemnou formou.

Storno poplatky:

  • do 14 dnů (5 dnů on-line kurzy) předem – bez storno poplatku,
  • 14-7  dnů – storno poplatek 50 % z ceny akce,
  • méně než 7 dnů (5 dnů on-line kurzy) – storno poplatek 100 % ceny akce.