Lektor

Ing. Ivana Müllerová, DiS.

je absolventkou Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, kde vystudovala obor Ekonomika a management – Podniková ekonomika (2010-2016), absolventkou Vyšší odborné školy ekonomické v Mladé Boleslavi, kde vystudovala obor Finanční řízení (2005-2009), dále absolventkou programu CŽV Archivnictví a pomocné vědy historické (2012-2014) a programu CŽV Andragogika a personální řízení (2016-2018).

Správou dokumentů se zabývá již více než 19 let, 9 let pracovala na pozici manažera komerční spisovny.

V současné době působí jako konzultant, poradce a lektor odborných školení, která vznikají na základě vlastní dlouhodobé praxe.