Služby

Uklidíme Vaši spisovnu v souladu s legislativními požadavky

  • Dokumenty roztřídíme a správně označíme, zkontrolujeme, příp. doplníme skartační režim.
  • Zpracujeme evidenci dokumentů uložených ve spisovně.
  • Vyřadíme dokumenty s uběhlými skartačními lhůtami.
  • Připravíme skartační nebo mimoskartační řízení (doplníte pouze podpis).
  • Navrhneme řešení likvidace dokumentů.
  • Zajistíme likvidaci vyřazených dokumentů.     

Tuto službu poskytujeme zásadně v prostorách klienta, dokumenty se z důvodu zpracování nikam neodvážejí ani nepřemisťují. Službu poskytujeme pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce.

  • Doporučíme optimální podmínky pro Vaše prostory (spisovnu).
  • Poradíme s případným outsourcingem služeb, nebo zajistíme pravidelnou správu spisovny.
  • Poskytneme odbornou konzultaci, metodické, analytické a ekonomické poradenství.
  • Zpracujeme výstupy pro finanční řízení.

Zavedeme systém spisové služby nebo systém úschovy a archivace dokumentů.

V souladu s legislativními předpisy zřídíme nebo zlikvidujeme spisovnu.

Zaškolíme zaměstnance.

Zpracujeme řídící dokumentaci.