Služby

Odborné konzultace a poradenství

Poskytujeme metodické, ekonomické a organizační poradenství pro soukromoprávní původce, veřejnoprávní původce, ostatní původce, komerční spisovny, likvidátory a insolvenční správce.

Zavedení systému spisové služby, reorganizace

Zřízení, vedení a likvidace spisoven

Tvorba a revize interní dokumentace