Poradenství a konzultace

Poradenská a konzultační činnost

Poskytujeme metodické, ekonomické a organizační poradenství pro soukromoprávní původce, veřejnoprávní původce, ostatní původce, komerční spisovny, likvidátory a insolvenční správce v následujících oblastech:

Úschova a archivace dokumentů

Úschova a archivace dokumentů – outsourcing služeb

Vyřazování a likvidace dokumentů, výběr A, skartační a mimoskartační řízení

Zavedení spisové služby

Reorganizace spisové služby

Výkon spisové služby

Digitalizace dokumentů

Tvorba a revize interní dokumentace

Evidence a zpracování dokumentů

Realizace firemní spisovny

Správa firemní spisovny

Zřízení komerční spisovny

Vedení komerční spisovny

Správa dokumentů zanikajících původců

 

 

Poptávkový formulář