Poradenství a konzultace

Poradenská a konzultační činnost

Poskytujeme metodické, ekonomické a organizační poradenství pro soukromoprávní původce, veřejnoprávní původce, ostatní původce, komerční spisovny, likvidátory a insolvenční správce v následujících oblastech:

 • Úschova a archivace dokumentů
 • Úschova a archivace dokumentů – outsourcing služeb
 • Vyřazování a likvidace dokumentů, výběr A, skartační a mimoskartační řízení
 • Zavedení spisové služby
 • Reorganizace spisové služby
 • Výkon spisové služby
 • Digitalizace dokumentů
 • Tvorba a revize interní dokumentace
 • Evidence a zpracování dokumentů
 • Realizace firemní spisovny
 • Správa firemní spisovny
 • Zřízení komerční spisovny
 • Vedení komerční spisovny
 • Správa dokumentů zanikajících původců

 

 

Poptávkový formulář