Spisová a archivní služba pro školy – výkon spisové služby ve školách a školských zařízeních

Komu je kurz určen?

Kurz Spisová a archivní služba pro školy – výkon spisové služby ve školách a školských zařízeních je určen školám a školským zařízením, resp. všem pracovníkům škol – administrativním pracovníkům a vedoucím spisoven, pracovníkům, kteří zodpovídají za řádný chod administrativy včetně vedoucích pracovníků, všem, kteří pracují s dokumenty, vykonávají spisovou službu nebo za ni zodpovídají.

Co Vám kurz přinese?

Získáte potřebné a důležité informace pro správný výkon/vedení spisové služby včetně aktuálních změn. Naučíte se jak správně manipulovat s dokumenty, jak dokumenty evidovat a uchovávat, jak provádět skartační řízení, a získáte mnoho dalších užitečných informací pro praktické využití a splnění zákonných požadavků.

Z obsahu kurzu:

 • povinnosti škol, které vyplývají z aktuálního znění archivního zákona a dalších právních předpisů
 • základní pojmy spisové služby a správná terminologie
 • legislativní předpisy pro výkon spisové služby, přestupky a kontrola výkonu spisové služby
 • elektronická vs listinná forma spisové služby
 • výkon spisové služby v souladu s GDPR
 • základní nástroje pro výkon spisové služby
 • nakládání s digitálními dokumenty v listinné spisové službě – příjem, konverze, odesílání
 • procesy spisové služby – příjem, označování, evidence, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování, vyhotovování, podepisování a odesílání dokumentů
 • ukládání dokumentů
 • spisový řád, tvorba spisového a skartačního plánu
 • skartační řízení v praxi – jak správně postupovat při přípravě skartačního řízení, vyřazování dokumentů a výběru archiválií
 • povinná dokumentace ve školách a její skartační znaky a lhůty
 • dotazy, diskuse

Obchodní a platební podmínky