Spisová a archivní služba pro školy

Komu je kurz určen?

Kurz Spisová a archivní služba pro školy je určen školám a školským zařízením, resp. všem pracovníkům škol – administrativním pracovníkům a vedoucím spisoven, pracovníkům, kteří zodpovídají za řádný chod administrativy včetně vedoucích pracovníků, všem, kteří pracují s dokumenty, vykonávají spisovou službu nebo za ni zodpovídají.

Co Vám kurz přinese?

Získáte potřebné a důležité informace pro správný výkon/vedení spisové služby včetně aktuálních změn. Naučíte se jak správně manipulovat s dokumenty, jak dokumenty evidovat a uchovávat, jak provádět skartační řízení, a získáte mnoho dalších užitečných informací pro praktické využití a splnění zákonných požadavků.

Obsah kurzu:

 • povinnosti škol, které vyplývají z aktuálního znění archivního zákona a dalších právních předpisů
 • základní pojmy spisové služby a správná terminologie
 • legislativní předpisy pro výkon spisové služby, přestupky a kontrola výkonu spisové služby
 • elektronická vs listinná forma spisové služby
 • výkon spisové služby v souladu s GDPR
 • základní nástroje pro výkon spisové služby
 • nakládání s digitálními dokumenty v listinné spisové službě – příjem, konverze, odesílání
 • procesy spisové služby – příjem, označování, evidence, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování, vyhotovování, podepisování a odesílání dokumentů
 • ukládání dokumentů
 • spisový řád, tvorba spisového a skartačního plánu
 • skartační řízení v praxi – jak správně postupovat při přípravě skartačního řízení, vyřazování dokumentů a výběru archiválií
 • povinná dokumentace ve školách a její skartační znaky a lhůty
 • dotazy, diskuse

Termíny:

Termín  Místo  Čas Variabilní symbol  
  Liberec  9:00 – 12:30  11211006 Přihlásit
  Praha  9:00 – 12:30 33211129 Přihlásit
  Pardubice  9:00 – 12:30 22211111 Přihlásit
  České Budějovice  9:00 – 12:30 44190529 Přihlásit
  Praha  9:00 – 12:30 33190918 Přihlásit
  Plzeň  9:30 – 13:00 55191016 Přihlásit
  Praha  9:00 – 13:00 33191127 Přihlásit

Prezence účastníků vždy 30 min. před zahájením.

Místa konání:

Podrobné informace o učebnách včetně mapy najdete v záložce Učebny.

Cena: 

2 090,- Kč

Obchodní a platební podmínky