Spisový řád a spisový a skartační plán ve školské praxi – tvorba a aktualizace

Komu je kurz určen?

Kurz Spisový řád a spisový a skartační plán ve školské praxi – tvorba a aktualizace je určen všem ředitelům škol, kteří mají povinnost vydat Spisový řád dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a potřebují svůj spisový řád vytvořit, upravit nebo aktualizovat v souladu s platnou legislativou. Předpokladem je znalost výkonu spisové služby.

Co Vám kurz přinese?

Informace o tom, jaká je úloha spisového řádu a spisového a skartačního plánu při výkonu spisové služby ve školách, jak má spisový řád vypadat, jaké jsou jeho povinné náležitosti dle právních předpisů a co by měl SŘ obsahovat z hlediska praxe, jak postupovat při jeho zpracování, úpravách a aktualizaci, a další praktické informace pro jeho zpracování.

Z obsahu kurzu:

 • legislativní požadavky na tvorbu spisového řádu a spisového a skartačního plánu
 • povinnosti původce a aktuální změny vztahující se ke spisovému řádu
 • účel, vlastnosti a charakteristika spisového řádu a spisového a skartačního plánu
 • aplikace spisového řádu a spisového a skartačního plánu v konkrétních podmínkách škol
 • obsah a struktura spisového řádu a spisového a skartačního plánu, povinné náležitosti
 • formální úprava spisového řádu a spisového a skartačního plánu
 • nejčastější nedostatky spisového řádu a spisového a skartačního plánu
 • možnosti zpracování spisového řádu, vlastní zpracování
 • spisový řád a spisový a skartační plán v praxi výkonu spisové služby v analogové a elektronické podobě
 • tvorba spisového a skartačního plánu
 • aktualizace a změny spisového řádu a spisového a skartačního plánu
 • přílohy spisového řádu
 • dotazy, diskuse