Výkon spisové služby ve školách – přechod na elektronický systém spisové služby

Komu je kurz určen?

Kurz Výkon spisové služby ve školách – přechod na elektronický systém spisové služby je určen všem školám a školským zařízením, resp. ředitelům a pracovníkům škol, kterých se týká budoucí výkon spisové služby v elektronických systémech spisové služby. Předpokladem je znalost výkonu spisové služby v listinné podobě (Doporučujeme kurz Spisová a archivní služba pro školy – výkon spisové služby ve školách a školských zařízeních).

Co Vám kurz přinese?

Získáte potřebné a aktuální informace pro budoucí přechod na elektronický systém spisové služby – jaké jsou aktuální povinnosti, jaké povinnosti Vás čekají po přechodu na ESSL, jaké jsou rozdíly mezi vedením spisové služby v listinné podobě a vedením spisové služby v elektronické podobě, kolik času máte a jak se připravit na novou etapu, na co se zaměřit před pořízením elektronického systému spisové služby. Získáte mnoho dalších užitečných a praktických informací pro splnění zákonných požadavků a jejich aplikaci.

Z obsahu kurzu:

 • legislativní předpisy pro výkon spisové služby v elektronické podobě
 • povinnosti škol, které vyplývají z aktuálního znění archivního zákona a dalších právních předpisů, legislativní změny 2021 a 2022
 • aktuální situace ve školách
 • atestace elektronických systémů spisové služby
 • přechod z listinné na elektronickou spisovou službu, výběr a pořízení ESSL
 • harmonogram změn a jejich aplikace v praxi
 • nové pojmy v ESSL, smysl, funkce a cíle ESSL
 • elektronické systémy spisové služby
 • co bude jinak – zásadní změny při přechodu na ESSL, elektronická vs listinná forma spisové služby
 • výkon spisové služby v souladu s GDPR
 • povinná dokumentace
 • dotazy, diskuse

Obchodní a platební podmínky