Spisový řád a spisový a skartační plán – tvorba a revize

Komu je kurz určen?

Kurz Spisový řád a spisový a skartační plán – tvorba a revize je určen všem veřejnoprávním původcům, kteří mají povinnost vydat Spisový řád dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), a potřebují svůj spisový řád vytvořit, upravit nebo aktualizovat v souladu s platnou legislativou. Předpokladem je základní znalost spisové služby (absolvování kurzu Spisová služba, archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních původců nebo Spisová a archivní služba pro školy).

Co Vám kurz přinese?

Informace o tom, jaká je úloha spisového řádu a spisového a skartačního plánu při výkonu spisové služby, jak má spisový řád vypadat, jaké jsou jeho povinné náležitosti dle právních předpisů a co by měl SŘ obsahovat z hlediska praxe, jak postupovat při jeho vyhotovování, úpravách a aktualizaci, a další praktické informace pro jeho zpracování.

Obsah kurzu:

 • legislativní požadavky na tvorbu SŘ
 • povinnosti původce a aktuální změny vztahující se ke SŘ
 • účel, vlastnosti a charakteristika SŘ
 • aplikace SŘ v konkrétních podmínkách původce
 • obsah a struktura SŘ
 • formální úprava SŘ
 • nejčastější nedostatky SŘ
 • zpracování SŘ
 • aktuální změny SŘ
 • tvorba spisového a skartačního plánu
 • změny SŘ a spisového a skartačního plánu
 • přílohy SŘ
 • dotazy, diskuse

Termíny:

Termín  Místo  Čas Variabilní symbol  
5.2.2019 Praha 9:00 – 14:00 33190205 Přihlásit
17.4.2019 Praha 9:00 – 14:00 33190417 Přihlásit
2.10.2019 Praha 9:00 – 14:00 33191002 Přihlásit
         
         
         
         
         

Prezence účastníků vždy 30 min. před zahájením.

Místa konání:

Podrobné informace o učebnách včetně mapy najdete v záložce Učebny.

Cena: 

2 240,- Kč

Obchodní a platební podmínky