Spisová služba, archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních původců

Komu je kurz určen?

Kurz Spisová služba, archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních původců je určen všem veřejnoprávním původcům. Je určen pro pracovníky spisoven a podatelen, referenty spisové služby, sekretářky, asistentky a všechny pracovníky, kteří zodpovídají za řádný chod administrativy včetně vedoucích pracovníků, všem, kteří pracují s dokumenty, vykonávají spisovou službu nebo za ni zodpovídají i všem zájemcům z řady soukromoprávních původců, kteří se rozhodli pro dobrovolný výkon spisové služby.

Co Vám kurz přinese?

Získáte ucelený přehled pravidel spisové a archivní služby. Kurz je zaměřen na aplikaci zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalších souvisejících právních předpisů upravujících problematiku vedení spisové služby. Získáte potřebné a důležité informace pro správný výkon/vedení spisové služby včetně aktuálních změn. Naučíte se jak správně manipulovat s dokumenty, jak dokumenty evidovat a uchovávat, jak provádět skartační řízení, a získáte mnoho dalších užitečných informací pro praktické využití a splnění zákonných požadavků.

Obsah kurzu:

 • povinnosti veřejnoprávních původců, které vyplývají z aktuálního znění archivního zákona a dalších právních předpisů
 • základní pojmy spisové služby a správná terminologie
 • legislativní předpisy pro výkon spisové služby, přestupky a kontrola výkonu spisové služby
 • výkon spisové služby v souladu s GDPR
 • základní nástroje pro výkon spisové služby
 • výhody, nevýhody a rozdíly vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě
 • nakládání s digitálními dokumenty v listinné spisové službě – příjem, konverze, odesílání
 • procesy spisové služby – příjem, označování, evidence, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování, vyhotovování, podepisování a odesílání dokumentů
 • ukládání dokumentů
 • spisový řád, tvorba spisového a skartačního plánu
 • skartační řízení v praxi – jak správně postupovat při přípravě skartačního řízení, vyřazování dokumentů a výběru archiválií
 • nejčastější nedostatky při výkonu spisové služby
 • dotazy, diskuse

Termíny:

Termín  Místo  Čas Variabilní symbol  
6.3.2019 Praha 9:00 – 14:00 33190306 Přihlásit
4.9.2019 Praha 9:00 – 14:00 33190904 Přihlásit
         
         
         
         
         

Prezence účastníků vždy 30 min. před zahájením.

Místa konání:

Podrobné informace o učebnách včetně mapy najdete v záložce Učebny.

Cena: 

2 240,- Kč

Obchodní a platební podmínky