Podrobnosti výkonu spisové služby

Komu je kurz určen?

Kurz Podrobnosti výkonu spisové služby je určen všem veřejnoprávním původcům vykonávajícím spisovou službu v listinné podobě. Je určen pro pracovníky spisoven a podatelen, referenty spisové služby, sekretářky, asistentky a všechny pracovníky, kteří zodpovídají za řádný chod administrativy včetně vedoucích pracovníků, všem, kteří pracují s dokumenty, vykonávají spisovou službu nebo za ni zodpovídají. Všem, kteří si nejsou jisti, zda jednotlivé kroky spisové služby provádějí správně a všem, kteří s výkonem spisové služby v listinné podobě začínají, případně všem zájemcům z řady soukromoprávních původců, kteří se rozhodli pro dobrovolný výkon spisové služby.

Předpokladem je základní znalost spisové služby (absolvování kurzu Spisová služba, archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních původců nebo Spisová a archivní služba pro školy).

Co Vám kurz přinese?

Získáte praktické a podrobné – doplňující informace ke správnému výkonu spisové služby v listinné podobě. Kurz svým obsahem pokrývá administrativní stránku výkonu spisové služby. Naučíte se např. jak správně a v souladu s legislativou vyplňovat evidence, jak označovat dokumenty nebo jak správně popisovat spisy a šanony, atd.

Obsah kurzu:

  • životní cyklus dokumentu
  • podatelna, informace o jejím provozu a podmínkách přijímání dokumentů
  • nakládání s dokumenty v elektronické podobě
  • podací razítko
  • převod dokumentů a doložka konverze
  • povinné evidence a jejich vedení – podací deník, samostatné evidence – formální náležitosti, zapisování do evidencí, atd.
  • ostatní evidence
  • tvorba spisu, sběrný arch – náležitosti
  • administrativa skartačního řízení
  • atd.

 

Termíny:

Termín  Místo  Čas Variabilní symbol  
20.2.2019 Praha 9:00 – 14:00 33190220 Přihlásit
20.3.2019 Praha 9:00 – 14:00 33190320 Přihlásit
15.5.2019 Praha 9:00 – 14:00 33190515 Přihlásit
30.10.2019 Praha 9:00 – 14:00 33191030 Přihlásit
         
         
         
         

Prezence účastníků vždy 30 min. před zahájením.

Místo konání:

Podrobné informace o učebnách včetně mapy najdete v záložce Učebny.

Cena: 

2 240,- Kč

Obchodní a platební podmínky