Veřejnoprávní původce

Nabídka služeb:

zavedení systému spisové služby

reorganizace spisové služby

tvorba a revize Spisového řádu a Spisového a skartačního plánu

metodické poradenství

 

Veřejnoprávní původci:

 • organizační složky státu
 • ozbrojené síly
 • bezpečnostní sbory
 • státní příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • územní samosprávné celky
 • organizační složky územně samosprávných celků
 • právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky
 • vysoké školy
 • školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování
 • zdravotní pojišťovny
 • veřejné výzkumné instituce
 • právnické osoby zřízené zákonem
 • právní nástupci veřejnoprávních původců