Soukromoprávní původce

Soukromoprávní původci:

  • obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev
  • politické strany, politická hnutí, spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti
  • notáři
  • právní nástupci soukromoprávních původců